ΓΑΜΟΣ

Μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλα ζωγραφισμένη στη μνήμη